MESAFELİ ÖDEME SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
 2. KONUK, Özel Nevzat Demirkaya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda barınma talep eden ve bu talebi kabul edilen öğrencileri veya yapılan sözleşmeyle bu öğrenci için ödemeleri yapmak üzere ödeme yetkilisi olan özel özel veya özel tüzel kişiyi ifade eder ve bu sözleşmede bundan sonra ‘Konuk’ olarak anılacaktır.
 3. HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI ARAŞTIRMA YAYIN İKTİSADİ İŞLETMESİ, Özel Nevzat Demirkaya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun işleticisi olan,sözleşmede bundan sonra ‘HSVARYA’ olarak anılacaktır.
 4. ÖN KABUL

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle Konuk, HSVARYA ile daha önce yaptığı sözleşme çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu barınma bedelinin tümünü veya taksitlerinden birini yaptığını kabul eder. Ve bu konuda konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

 1. KONU
  İşbu Sözleşme, Konuk’un, HSVARYA ile Özel Nevzat Demirkaya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’na barınmak üzere yaptığı sözleşmenin ödentilerini HSVARYA ile Özel Nevzat Demirkaya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’na ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ödemekle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
 2. HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI ARAŞTIRMA YAYIN İKTİSADİ İŞLETMESİ BİLGİLERİ

Unvanı                  : Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Araştırma Yayın İktisadi İşletmesi
Adres                     : Hasekisultan Mh, Topçueminbey Çıkmazı, No.4, Fatih, İstanbul, Türkiye
Telefon                 : 0212 632 0369
Faks                       : 0212 632 0328
Eposta                   : nevdem@hayatvakfi.org.tr

Vergi Dairesi        : Beyazıt

Vergi Numarası   : 460 045 4473

 1. KONUK BİLGİLERİ
  Unvanı/Adı :

Soyadı                   :
T.C. Kimlik No     :

Cinsiyeti                :

GSM                      :

Eposta                   :

Ülkesi                    :

İli                            :

İlçesi                      :

Adresi                    :

Posta Kodu          :

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÖDEME BİLGİLERİ
  1. Yapılacak ödeme, konuğun Özel Nevzat Demirkaya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda barınma bedeli karşılığıdır ve özel sözleşme gereğine bağlanmıştır.

  • Konuk, bu bedelleri ödemekle yükümlü olup ödemelerini HSVARYA ile Özel Nevzat Demirkaya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’na ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ödemekle ilgili mecburiyeti yoktur.
  • Buradan yapılacak ödemenin faturası, ödeme sayfasında yer alan Konuk Bilgilerinde beyan edilen adrese posta yoluyla iletilecektir.
 2. GENEL HÜKÜMLER

         8.1. Konuk, internet sitesinde sözleşme konusu ödemeyle ilgili bilgileri doğru olarak edindiğini kabul eder.

         8.2. Konuk, kendisi tarafından siteye kayıt formunda belirtilen adresi, eposta adresi, telefon numarası bilgileri üzerinden HSVARYA’nin mektup, eposta, kısa mesaj ve telefon görüşmesi ile kendisine ulaşılabilmesini kabul ve beyan eder.

         8.3. Konuk, ödeme esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin kendisinin olmaması veya kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, ödemede kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etme zorundadır

         8.6. Konuk, HSVARYA’ne ait internet sitesinden ödeme yaparken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HSVARYA’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları HSVARYA’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
8.7. Konuk, HSVARYA’ne ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Konuk başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet işlemlerde bulunamaz. 
8.8. HSVARYA’nin ait internet sitesinin üzerinden, HSVARYA’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere uzantı verilebilir. Bu uzantılar Konuk’a yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve uzantı verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 
9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Konuk, ödeme işlemlerini yaptığı kredi kartı ile ilgili olarak temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRESİ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
14. YÜRÜRLÜK 
Konuk, site üzerinden yaptığı ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır ve sözleşme yürürlüğe girer.